Hjärnarps OL

Nya-loggan

Styrelse

Ordförande
Mikael Rubensson
0700 – 63 57 47
ordf@hjarnarpsol.se

V. Ordförande
Per Sigbo
0703-175451
per_rep@hotmail.com

 

Sekreterare
Helen Olsson

sekr@hjarnarpsol.se

Kassör
Marie Sigbo
0736 – 21 50 13
kassor@hjarnarpsol.se

 

Ledamot
Åsa Bjäräng

Ledamot
Linda Bygdeståhl

 

Suppleant
Lennart Morén

 

 

Facebook-administratörer

Carina Eriksson

Rasmus Lindberg

Katarina Höst

Per Sigbo

Erica Höst

Fredrik Ståhl

 

 

 

Ungdomskommittén

ungdom@hjarnarpsol.se

Malin Hansson

Per Sigbo

Martin Hansson

Anders Ståhl

Rasmus Lindberg

Mikael Rubenson

Oscar Olsson

Jeff Stokes

Cecilia Widén

Sören Andersson

Monica Johansson

 

Junior- och Seniorkommittén

junior@hjarnarpsol.se
senior@hjarnarpsol.se

Jonas Höst

Michael Lönn

Erica Höst

 

Kart- och Markkommittén

karta@hjarnarpsol.se

Magnus Olsson

Kjell Lönn

Christer Ljungdahl

 

Skidkommittén

skidor@hjarnarpsol.se

Christer Ljungdahl

Jon Wahlström

Bo Werner

 

Informationskommittén

information@hjarnarpsol.se

Erica Höst

 

Ett dokument beskriver styrelsens förväntningar på kommittéerna. Detta dokument kan hittas under Arkiv – Dokument – Arbetsdokument – Styrelsens förväntningar på kommittéerna.pdf 
(Du måste vara inloggad för att kunna se dokumentet)