Hjärnarps OL

Årsmöte 2023

Årsmöte i klubblokalen den 12:e februari kl. 10:00.

Alla medlemmar i Hjärnarps Orienterarna är inbjudna att deltaga i årsmöte 2023.
Årsmötet äger rum den 12:e februari kl 10:00 och kommer i år hållas i klubblokalen i Margretetorp.

Eventuella motioner till årsmötet skickas till styrelsen@hghol.se senast den 14 januari.

Alla nödvändiga dokument kommer finnas tillgängliga på klubbens hemsida.