Hjärnarps OL

Styrelsen

Ordförande
ordf@hjarnarpsol.se

V. Ordförande
Per Sigbo
0703-175451
per_rep@hotmail.com

Sekreterare
Helen Olsson

sekr@hjarnarpsol.se

Kassör
Marie Sigbo
0736 – 21 50 13
kassor@hjarnarpsol.se

Ledamot
Åsa Bjäräng

Ledamot
Martin Hansson

Suppleant
Linda Bygdeståhl

Facebook-administratörer

Per Sigbo

Erica Höst

Fredrik Ståhl

Ungdomskommittén

Per Sigbo

Martin Hansson

Sara Ragnarsson

Malin Hansson

Rasmus Lindberg

Mikael Rubensson

Jeff Stokes

Cecilia Widén

Sören Andersson

Monica Johansson

Fredrik Utter

Fredrik Ståhl

Johanna Ahlbom

Matias Bygdeståhl

Junior och Seniorkommittén

Michael Lönn

Erica Höst

Carina Eriksson

Kart och markkommittén

Magnus Olsson

Kjell Lönn

Christer Ljungdahl

Urban Axelsson

Skidkommittén

Christer Ljungdahl

Jon Wahlström

Bo Werner

Informationskommittén

Erica Höst