Hjärnarps OL

Kontaktpersoner

Träning <16år

ungdom@hjarnarpsol.se

Träning >17år

junior@hjarnarpsol.se

Webbansvarig

webb@hjarnarpsol.se

Kartförsäljning

karta@hjarnarpsol.se

Kassör

kassor@hjarnarpsol.se

Hjärnarps OL´s kommittéer