Hjärnarps OL

Ungdom

Denna sektion består av fyra träningsgrupper, där grön är den enklast nivån och orange är den svåraste nivån. I grupper tränar barn och ungdomar mellan 7 och 16 år. Här finns det även möjlighet för medföljande föräldrar att prova på en enklare bana när barnen tränar. Den grön och vit grupp tränar torsdagar, medan gul och orange grupp tränar måndagar och torsdagar.

Vill du veta mer om vår ungdomsverksamhet kontakta ungdom@hjarnaprsol.se

Grön grupp

I den grön gruppen orienterar vi efter tydliga, sammanhängande nät av vägar, stigar, staket, stenmurar, vattendrag, öppen mark eller liknande. Lätta kontroller på eller alldeles intill själva vägen, stigen, vattendraget, den öppna marken osv.

 

Ledare:
Malin Hansson och Julia Hagedorn

Vit grupp

I den vita gruppen orienterar vi i samma terräng som för gröna gruppen, men kontrollen kan ligga vid sidan av vägen, stigen, stenmuren, vattendraget, den öppna marken eller liknande. Själva punkten som kontrollen sitter vid är fortfarande lätt och tydligt, till exempel en sten eller en tydlig höjd.

 

Ledare:
Johanna Ahlbom, Fredrik Utter och Sara Ragnarsson

Gul grupp

I gul grupp blir det något svårare terräng än för grön och vit bana men fortfarande enkelt att ta sig fram i skogen. Kontrollen kan sitta en bit från vägen, stigen, vattendraget osv och du ska till exempel kunna gena mellan två vägar eller stigar om du vill tjäna tid jämfört med att springa runt.

 

Ledare:
Martin Hansson, Cecilia Widén och Per Sigbo

Orange grupp

I den orangea gruppen är det fortfarande lätt terräng att ta sig fram i. Dock så är det inte bara stigar, vattendrag etc som ska kunna följas utan också större sankmarker (mossar), höjdkanter, åsar och sänkor. Kontrollpunkten är svårare än på gul bana, men tydliga föremål i närheten ska alltid finnas att läsa in sig på på kartan.

 

Ledare:
Mikael Rubensson, Fredrik Ståhl, Monica Johansson och Sören Andersson

´

 

Junior / Senior