Hjärnarps OL

Uppdaterad 2023-02-13

 

Hjärnarps OL är en breddförening där alla medlemmar uppmuntras till ett aktivt tävlande genom kraftigt subventionerade tävlingsavgifter i orientering. Samt uppmuntrar alla ungdomar och juniorer att delta i externa resor och läger genom att subventionera aktiviteter.

Mer information nedan.

 

Som medlem i Hjärnarps OL erbjuder vi:

  • En härlig gemenskap för alla
  • Motionsträning flera gånger varje vecka
  • Stort antal OL teknikträningar på alla nivåer med kvalificerade ledare
  • Subventionerad anmälningsavgift på orienteringstävlingar
  • Flertal läger och resor varje år

Medlemsavgifter (Gäller från och med 2024)

 • Vuxen (över 20 år)
 • Ungdom (tom 16 år)
 • Junior (17 tom 20 år)
 • Stödmedlemskap

 

800 kr/år
400 kr/år
400 kr/år
100 kr/år

Familjerabatt (Gäller från och med 2024)

För varje ungdom/junior som är medlem erbjuds en vuxen 50% rabatt på medlemsavgiften. Tanken med vuxenrabatten är att ge rabatt till den som stöttar en ungdom i sitt orienterande oberoende av familjekonstellation. Genom medlemskapet kan den vuxne delta i träning/tävling vilket ofta är en förutsättning för att en ungdom skall kunna orientera aktivt.

 

Tävlingsavgifter

Klubben sponsrar tävlingsavgifter för alla icke-kommersiella orienteringstävlingar som faktureras automatiskt via Eventor. Det exkluderar därmed O-ringen, tävlingar utomlands och löpartävlingar. Det inkluderar vanliga sommartävlingar.  Ungdomar (upp t.o.m. 16 år) tävlar gratis. Vuxna och juniorer betalar en aktivitetsavgift per tävling (ej stafetter och fyrklubbs), Styrelsen bestämmer avgiften utifrån de ekonomiska förutsättningarna.
Under 2023 är aktivitetsavgiften 20 kr/tävling.
Klubben sponsrar även med startavgiften i DM-skidtävlingar.

 

Resor och läger

Ungdomar och Juniorer får 50% subvention på tävlingsresor och träningsresor anordnad av annan organisation (SOFT, SKOF, annan klubb). Juniorer får 50% rabatt på boendet, dock max 400 kr, vid deltagande i SM, Swedish league och JVM-tester.

Subventionen per år är max 2000 kr för ungdomar och 4000 kr för juniorer.

 

Skidor

Hjärnarps OL är ansluten till Svenska skidförbundet vilket möjliggör startplats i Vasaloppet.

Skidåkare som är medlemmar är alltid välkomna att deltaga i alla föreningens träningar.

Medlemsavgiften i föreningen räknas också som frivillig spåravgift för föreningens spår i Hulebäcksröd och inga ytterligare bidrag är därför nödvändigt.

Föreningen subvensionerar startavgiften för DM-skidtävlingar genom att klubben faktureras direkt eller genom att kvitto skickas till kassor@hjarnarpsol.se.

 

Milersättning

Klubbmedlemmar har rätt till milersättning för resa vid deltagande på möten, konferens eller utbildning där man representerar klubben. Ingen milersättning vid deltagande i tävling.

 

Utebliven start

Om man anmält sig till en tävling och inte startar på denna så får man själv betala startavgiften. Denna faktureras ut från klubben och detta gäller oavsett orsak till den uteblivna starten.