Hjärnarps OL

Årsmöte 2024

Årsmöte i klubblokalen den 28:e februari kl. 18:30.

Alla medlemmar i Hjärnarps Orienterarna är inbjudna att deltaga i årsmöte 2024.
Årsmötet äger rum onsdagen den 28:e februari kl 18:30 och kommer hållas i klubblokalen i Margretetorp.

Eventuella motioner till årsmötet skickas till styrelsen@hjarnarpsol.se senast måndagen den 22:a januari.

Alla nödvändiga dokument kommer finnas tillgängliga på klubbens hemsida innan årsmötet.